belangen-vereniging-patienten-chiropractie.png

De BPC is een vereniging ván en vóór chiropractiepatiënten. Zij maakt zich sterk voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Voor slechts 5 euro bent u lid ! Bel:  085 - 01 60 048 of mail ons: info@bvpatientenchiropractie.nl. Website: 

www.belangenverenigingpatientenchiropractie.nl

Wat doet de BPC?

De vereniging heeft ten doel het betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk maken en houden van chiropractische zorg, voor alle patiënten in Nederland, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Ons beleidsplan voor de komende drie jaar is met name gericht op:

a. Ledenaantal vergroten
b. Promoten van de vereniging en haar doelstellingen
c. Het realiseren van een platform voor het delen van informatie en patiëntervaringen
d. Leden enquêtes
 

De belangenbehartiging bestaat uit twee kernactiviteiten:

Beleidsontwikkeling binnen de chiropractie met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van chiropractische zorg te behouden en te verbeteren.
De versterking en ondersteuning van de individuele chiropractie patiënt. De BPC biedt patiënten informatie over keuzemogelijkheden, over verschillen in kwaliteit van zorg, over rechten etc. Ook ondersteuning bij vragen en klachten is belangrijk.

Wij hopen van harte dat u zich (kan gratis) bij ons aanmeldt: Bel: 085 - 01 60 048 of mail ons: info@bvpatientenchiropractie.nl

Neem ook even een kijkje op onze site www.belangenverenigingpatientenchiropractie.nl

Afspraak maken