Chiropractie in Nederland

De Nederlandse overheid heeft chiropractie niet volledig erkend, maar het beroep wordt gedoogt. Chiropractie is daarom niet opgenomen in de wet BIG (Beroepen in de individuele gezondheidszorg) en valt onder de alternatieve geneeswijzen. Veel andere Europese landen hebben chiropractie wel volledig erkend.

Bekendheid

Doordat in Nederland de huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten niet erg bekend zijn met chiropractie, hebben ze soms moeite om patiënten naar een chiropractor te verwijzen. Zo komen veel patiënten, via een omweg, pas in een laat stadium bij een chiropractor terecht. Hoewel het beter is zo snel mogelijk naar een chiropractor te gaan is het nooit te laat! Ook in een later stadium blijken goede resultaten mogelijk.

Vergoedingen

Bijna alle ziektekostenverzekeraars vergoeden behandeling door erkende chiropractoren gedeeltelijk of volledig (www.chiropractievergoeding.nl). Dit komt door de goede koste-baten analyses en de vraag van consumenten naar chiropractie. De behandelend chiropractor dient echter wel lid te zijn van een erkende vereniging, zoals de Nederlandse Chiropractoren Associatie NCA. Bezoek voor meer informatie over erkende chiropractoren de website van de NCA.

Verwijzing nodig?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is in het algemeen geen verwijzing van een regulier arts nodig. Uw chiropractor vraagt niet om een verwijzing maar zal indien nodig met uw toestemming ruggespraak houden met uw behandelend arts.

Goed nieuws:

De zorgverzekeraars hebben voor dit jaar opnieuw de vergoedingen voor chiropractie gelijk gehouden. Dat is bijzonder omdat de vergoedingen bij andere beroepsgroepen en medische ingrepen de laatste jaren alleen maar verlaagd werden. De kosten - baten verhouding voor chiropractie behandeling is blijkbaar steeds gunstig. Wat veel patiënten niet weten is dat de vergoeding voor chiropractie buiten het wettelijk eigen risico valt!! Dit betekent dat als u naar de chiropractor gaat, u niet eerst uw wettelijk eigen risico op hoeft te maken. De vergoeding gaat direct bij de eerste behandeling in.

Informatie over chiropractie:

Flyer 1: Opleiding, wet en regelgeving
Flyer 2: Patiëntenervaringen en veel gestelde vragen
Flyer 3: Effectief, kosten besparend, veilig en deskundig
Flyer 4: Beknopte informatie en interessante links

Afspraak maken