Privacyverklaring Chiropractie Vught

Chiropractie Vught gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van Chiropractie Vught dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de balie-assistente, chiropractor of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN (wettelijk verplicht voor de verzekeraar)
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Chiropractie Vught heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijke behandeling / protocol te kunnen geven.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Chiropractie Vught bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Chiropractie Vught zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Chiropractie Vught heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht (i.e. Zorgmail).

 

Chiropractie Vught zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een beveiligde ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Chiropractie Vught een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Chiropractie Vught blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar balie@cvught.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Chiropractie Vught neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 073-6840194 of via balie@cvught.nl .

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Chiropractie Vught, dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via 073-6840194 of via balie@cvught.nl .

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Afspraak maken